Kontakt

2008-9-0042-medium

Årsta Folkets Hus besöksadress:

Årsta Torg, i Årsta centrum
Postadress: Box 718
120 02 Årsta
Gatuadress:Hjälmarsvägen 28

E-post: info@arstafolketshus.org
Tel: 08-91 50 21

Personal:

kontor och vaktmästeri nås på

08-91 50 21

info@arstafolketshus.org

Styrelse och suppleanter:

Stefan Holmgren, ordförande

Sonja Wallbom, vice ordförande

Ann-Christin Bergman, sekreterare

Lena Karlsson

Maria Sundbom Ressaissi

Karin Sjöberg

Maria Östberg Svanelind

 

 

 

Kontakta oss!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande