Verksamma i våra lokaler

PRO ÅRSTA, Kontakt  Lars Larsson tel. 070 6908579, el. 08-741 2856, el. mail;lareli-1@hotmail.se

YOGA, Sussane Sällström, torsd. kl. 19-20, tel. 070 211 1594

ZUMBA , Martina Nihlman , Månd. & torsd. kl. 19-20, lörd. kl. 11-13,  tel. 0709 479082.

FUNKY KIDZ, barndans på Loftet, lörd., sönd. & månd. tel. 0300 73444

HOLY OASIS, gudstjänster varje söndag kl. 11,00 . tel . 0704 925072

KULTURAMAS OPERA STUDIO, Eva Österberg, tel. 08-505 90 000

STOCKHOLM CITY VOICES, Margaretha tel. 08-524 94 917

ACCORDION CLUB      per romin  e postadress
per.romin@gmail.com

THE ENTERTAIN MEN  e postadess  info@entertainmen.se

LUCKY LINE SOCIAL CLUB, linedance. onsdagar kl. 10,30-14,00, tisd. kl. 18,00-21,00 , torsd. kl.18,00-21,00 & sönd. kl. 15,00-20,00.

lined

LARS ERIK JEMT, lindi hop och steppdans,

KULTURSKOLAN, dans för barn, torsd. kl. 14,30-18,30

Kulturskolans Resurscenter

Monica Babakhan, enhetschef
Tfn: 08-508 465 26
monica.babakhan@stockholm.se

Anna-Karin Nelzén, bitr. enhetschef
Tfn: 08-508 465 28
anna-karin.nelzen@stockholm.se

Anna Larsdotter Johansson, må, ti, to
Tfn: 0761-29 48 22
anna.larsdotter.johansson@stockholm.se

kulturskolan

ROCKADEN SCHACK för barn, onsdagar kl.14,00-17,00

Årsta Scenfolk

Teaterförening med många strängar på sin lyra. Har framfört 7 egenproducerade revyföreställningar sedan 2004, Årsta Kåntry och dessutom allsång och kulturpromenader i Årsta.

www. arstascenfolk.se  Ordf Brigitte Furch  08-91 47 48.