Verksamma i våra lokaler

PRO ÅRSTA, Kontakt  Lars Larsson tel. 070 6908579, el. 08-741 2856, el. mail;lareli-1@hotmail.se

YOGA, Sussane Sällström, torsd. kl. 19-20, tel. 076-3930913

ZUMBA , Martina Nihlman , Månd. & torsd. kl. 19-20, lörd. kl. 11-13,  tel. 0709 479082

HOLY OASIS, gudstjänster varje söndag kl. 11,00 . tel . 0704 925072

KULTURAMAS OPERA STUDIO, Eva Österberg, tel. 08-505 90 000

LUCKY LINE SOCIAL CLUB,

LARS ERIK JEMT, lindi hop och steppdans,

ROCKADEN SCHACK för barn, onsdagar kl.14,00-17,00

Årsta Scenfolk

www. arstascenfolk.se  Ordf Brigitte Furch  08-91 47 48.

Årsta Folkets Hus