Letar du lokal för att mötas?

Letar du lokal för att mötas? Årsta Folkets Hus har lokaler för att mötas, festa, kalasa, konferera, dansa, kursa, repetera, samtala, diskutera, för bio, dans och teater. Hyr en lokal hos oss!

Vårens Filmer

OBS DRIVE MY CAR är en lång film – 2:59 !

Andelar som blir ogiltiga 2022

Efter utredning har styrelsen identifierat fler än 40 andelsägare vars post kommer i retur eller ej går att söka via internet. Detta har varit ett problem i flera år och styrelsen beslöt att vi skall anslå lista med andelsnummer och namn på de andelar som upphör under 2022. Den som trovärdigt kan hävda att de äger dessa andelar skall återfå medlemskapet. Från 1 jan 2023 upphör dessa andelar att vara giltiga och värdet överförs till ÅFH och minskar vår skuld till medlemmarna i balansräkningen. Den andelsägare som tror sig känna till någon av andelsägarna kan på begäran få granska fler uppgifter, som senast kända adress, för att kunna hjälpa till med att fastställa ägarskap för dessa andelar. Förteckning med namn, andelsnummer och inträdesår anslås i Folkets Hus lokaler.

Filmer i Mars 2022

Parallella_mödrar
Parallella Mödrar – Almodovar
söndag 13 mar 19:00 + måndag 14 mar 12:00 + tisdag 15 mar 13:00
Aja_baja_Alfons_Åberg
Aja baja Alfons Åberg – Söndag 13 mars 15.00 & Söndag 13 mars 16.30