Till våra medlemmar och andelsägare

Årsmötet skjuts fram

Med anledning av Corona-virusets utveckling och de beslut och rekommendationer som utfärdats av regeringen och Folkhälsomyndigheten har Årsta Folkets Hus styrelse beslutat att ställa in det planerade årsmötet 30 mars kl 18:30.

Föreningen avser att kalla till årsmöte senast den 30 juni. En ny kallelse kommer att skickas ut när styrelsen bestämmer ett nytt datum och meddelar när handlingar ska finnas tillgängliga.

För frågor kan ni kontakta:

Nina Vestlund(ordförande)/ nina@vestlund.se

Mikael Rogler(kassör)/mrogler@micronit.se

Figen Solmaz(verksamhetschef)/figen@arstafolketshus.org