Efter utredning har styrelsen identifierat fler än 40 andelsägare vars post kommer i retur eller ej går att söka via internet. Detta har varit ett problem i flera år och styrelsen beslöt att vi skall anslå lista med andelsnummer och namn på de andelar som upphör under 2022. Den som trovärdigt kan hävda att de äger dessa andelar skall återfå medlemskapet. Från 1 jan 2023 upphör dessa andelar att vara giltiga och värdet överförs till ÅFH och minskar vår skuld till medlemmarna i balansräkningen. Den andelsägare som tror sig känna till någon av andelsägarna kan på begäran få granska fler uppgifter, som senast kända adress, för att kunna hjälpa till med att fastställa ägarskap för dessa andelar. Förteckning med namn, andelsnummer och inträdesår anslås i Folkets Hus lokaler.