Vår granskning av åtgärderna som meddelades 21 dec leder oss till följande slutsatser.

Biograf- och teaterbokningar påverkas inte. Vi kräver redan uppvisande av vaccinationsbevis vid föreställningar och gör kontroll vid fler än 100 i publiken. Vi bör dock vidta åtgärder för att undvika trängsel i ingångar, foajéer och uppehållsrum samt placera sällskap med minst en meters avstånd till nästabesökare/sällskap vid färre än 100 besökare

Privata fester kommer enligt förslag begränsas till max 50 deltagare.

De som arrangerar andra aktiviteter i våra lokaler måste anpassa antalet deltagare till gränsen om att varje deltagare skall ha 10 kvm golvyta/person. (gäller inte barn och ungdomar födda 2002 eller senare)

Vi återkommer när vi mer noggrant gått igenom bestämmelserna. (editerad 2021-12-23 11:46)