Hissen på Årsta Folkets Hus Bio är tillsvidare ur funktion.Vi har tillsammans med vår hiss-entreprenör och husvärd försökt hitta lösningar under gångna månaden utan framgång. Orsaken till den förlängda reparationstiden var väntetid på rätt reservdelar men nu har reparatörerna upptäck ett större fel och åtgärden kan ta upp till flera månader. Vi beklagar besvären som detta medför er hyresgäster.

Årsta Folkets Hus