Föreningen

Årsmöte 2022

Kallelse är utskickad till alla organisationer, enskilda insatsägare och förtroendevalda via e-post 14 februari.
Kontakta oss om du inte hittar den i din e–post eller mappen för skräppost.

Årsmöte 2022

Andelsägare_1979

Årsta Folkets Husförening är en ideell förening som registrerades 1979. De första medlemmarna och medlemsorganisationerna invaldes 1976. Här fanns bildningsförbund som ABF, lokala föreningar, fackföreningar och de politiska partiernas lokalföreningar. Även 70-talets aktivister i form av Årsta Daghemsgrupp, Årsta FNL-grupp och Årsta SKP.

Idag har föreningen 135 medlemmar och medlemsorganisationer med tillsammans 573 andelar á 100 kronor.

Från starten på 70-talet övertog föreningen Biohuset (tidigare Årsta Forum) Det minskade antalet biobesökare gjorde att det var lämpligt att minska biosalongens storlek för att få plats med fler mindre möteslokaler. Under 90-talet övertog föreningen även Teatern och caféet i det vi nu kallar Teaterhuset (Centrumhuset)

Under de senaste fem åren har verksamheten förändrats från att vara en verksamhet som erbjuder medlemmar och hyresgäster lämpliga lokaler till att även aktivera programverksamhet i form av olika former av scenkonst.

I vår senaste verksamhetsplan beskriver vi det så här:

  • 30% av vår verksamhet skall vara regelbundna gäster
  • 30% av vår verksamhet skall vara gäster med enstaka aktiviteter
  • 40% egen kulturverksamhet som scenkonst och filmvisning

Stadsteatern/Kulturhusets närvaro under flera år skapade en glädje och längtan efter en fortsättning med scenkonst på Teatern som vi nu genom samarbetet med Riksteaterföreningen söder om Söder – Årsta lyckats få till stånd under 2021.