Villkor för bokning

Hyrestagaren samt eventuell underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande/exkluderande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler.

Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot denna regel betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Hyrestagaren kan för sådan förseelse stängas av som hyrestagare på obestämd tid. Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren.

Om presumtiv hyrestagare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för uthyraren att efter prövning neka uthyrning. Prövning sker av uthyrarens styrelse, eller av styrelsen bemyndigad tjänsteman.

Av- eller ombokning ska ske skriftligen (det går fint via mail) senast 60 dagar före bokat datum. Därefter debiteras 50 % enligt bekräftad bokning.

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Allmän information

● Ni får tillgång till lokalen den tid som bokningen startar.
● Vi har personal på plats under hela uthyrningstiden.
● Ring 08 91 50 21 för att kontakta personal på plats.
● Evenemanget ska vara avslutat och lokalen städad (om ni städar själva) vid hyrestidens slut.
Ni och alla era gäster ska då ha lämnat lokalen. Vid övertid debiterar vi en extra kostnad.
● Ni som bokar har ansvar att kontrollera att inte fler gäster befinner sig i lokalen än vad som är
tillåtet.

Städning
● Om inget annat är avtalat eller om ni inte beställt städning så ansvar ni för det.
Alla ytor (golv, bord etc) ska rengöras i samtliga lokaler ni utnyttjar.
Sopor ska slängas i sopkorgarna.
Har ni använt köksredskap (ink tallrikar, bestick, glas etc) ska det diskas.
Allt städmaterial som behövs finns på plats. Vaktmästare som jobbar under er bokning visar
vart det finns.
● Om ni beställt städning så hanterar vi rengöring av lokaler efter er bokning. Möblering och
diskning ingår inte när man beställt städning.
● OBS! Mälaren och kringliggande lokaler är svårstädade, särskilt efter fester och bokningar
med många deltagare. Det är många ytor som behöver städas. Planera er bokning så ni har
tid till att städa lokalerna och är klara till bokningens slut.


Möblering
● Om ni beställt möblering så möblerar vi enligt era önskemål inför er bokning. Ni ansvarar
själva för att plocka undan bord och stolar när ni är klara.
● Vaktmästare på plats visar hur och vart ni ställer bord och stolar när ni är klara med dem.


Flaskor och burkar
● Ni ansvarar för att burkar/flaskor inte blandas tillsammans med andra sopor.