EXIL

EXIL var en plattform, mötesplats och scen för ukrainska flyktingar och konstnärer på flykt från Ukraina som Årsta Folkets Hus initierade och drev under 2022 -2023. Projektet är nu avslutat.

Årsta Folkets Hus startade mötesplatsen EXIL i april 2022. Vi arrangerade och producerade olika kulturarrangemang, filmvisningar för barn och vuxna, konserter och teaterföreställningar för, med och av ukrainska flyktingar och exilkonstnärer. Vi har haft en rad utsålda kulturarrangemang. Tusentals ukrainska flyktingar har besökt Årsta Folkets Hus under året, många barnfamiljer.

En del av det vi gjorde filmades och lades ut på sociala medier, se facebook.com/arstafolketshus. I projektet jobbade skådespelaren Kateryna Kisten och en ukrainsk projektledare. Ett flertal andra musiker, sångare, artister och konstnärer var engagerade och vi samarbetade med andra organisationer som kämpar för fred, demokrati och frihet i Europa. Under 2023 hade vi premiär på en barnföreställning på ukrainska där vi dramatiserade Bill och Bolla-texter, i regi av Dmitri Plax.

EXIL drevs av Årsta Folkets Hus med stöd av Kulturrådet och MUCF.